Strandnyponets verksamma substans

Det är klarlagt att den galaktolipid som finns naturligt i nyponsorten Rosa Canina L. har såväl membranstärkande som antiinflammatorisk och avsvällande effekt, vilket innebär att du som dagligen äter strandnypon, i många fall kan bibehålla din naturliga ledrörlighet på ett mycket positivt sätt.


Galaktolipiden verkar direkt på de vita blodkropparna och får dem att röra sig långsammare. Sannolikt beror detta på att galaktolipid i strandnyponet inkorporeras i de vita blodkropparnas cellmembran. Detta leder i sin tur till att färre vita blodkroppar letar sig fram till det inflammerade området varpå den inflammatoriska processen avstannar. Efter bara ett par veckor användning, upplever många av våra kunder en mycket positiv effekt tack vare nyponets förmåga att bibehålla en mycket god ledrörlighet.

CaninaRosa - 100% strandnypon

CaninaRosa innehåller enbart 100% strandnypon (Rosa Canina L.). Nyponen vi använder är varken besprutade eller utsatta för konstgödsel. Våra nypon är med andra ord helt ekologiskt odlade. För att framställa ett kilo strandnyponpulver går det åt 10 kg färska nypon! Vi är mycket stolta över att ha certifierat hela framställningsprocessen enligt ISO 9001:200, samt att våra strandnyponkapslar tillverkas enligt ”Good Manufacturing Practice” (GMP), vilket är en kvalitetsstandard inom läkemedelsindustrin. Tack vare vår direktförsäljning, lyckas vi dessutom hålla ett avsevärt lägre pris än våra konkurrenter! Jämför själv, för vi tål att jämföras med andra så väl då det gäller pris som kvalité!

Läs mer om strandnyponets positiva effekt här...